Skaning 3D

Skanowanie wyrobisk kopalnianych

Skanowanie obiektów architektonicznych, przemysłowych

Skanowanie składowisk

Skanowanie urwisk

Pomiary topograficzne

Inwentaryzacje, aktualizacje

Pomiary drogowe

Modele 3D skanowanych obiektów

Wizualizacje

Badanie przemieszczeń

Obliczanie objętości

Przekroje

Dokumentowanie wypadków