NAZIEMNY SKANING LASEROWY 


”GEODEZJA” Robert Zagała

tel. 501-305-001 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Jakub Ziętek

tel. 505-647-380

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 kula ziemska 2a

GEODETA

Bez dobrego geodety posiadającego specjalistyczne uprawnienia zawodowe nie byłoby praktycznie możliwe szybkie przeprowadzenie budowy nowych centrów, budynków użyteczności publicznej, dróg, autostrad, innych ważnych inwestycji, lecz również mniejszych projektów takich jak budowy domów jednorodzinnych, wykonania pojedynczego przyłącza, podziału działki na dwie części a nawet dobrze postawionego ogrodzenia.  

Kontakt z nasza firmą sprawi, że uciążliwości związane z tymi zagadnieniami staną się mniejsze a tematy do tej pory uważane za czarną magię staną się proste i łatwe. Wykwalifikowana kadra geodetów posiadających długoletnie doświadczenie zawodowe zapewni wysoką jakość wykonywanych prac co pozwoli na oszczędność czasu i pieniędzy.

_________________________________________________________________________________

Usługi geodezyjne przez nas oferowane wykonujemy na terenie województwa śląskiego i części małopolskiego. Bierzemy również pod uwagę wykonywanie większych zleceń poza obszarem tych województw.

 

Cennik naszych usług :

 

Z uwagi na mnogość czynników wpływających na ceny usług geodezyjnych nie podajemy tabelarycznego zestawienia cen. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. W sprawie wyceny prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy :

Robert Zagała icon3  501-305-001 , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  , napisz na skype

Ziętek Jakub   icon3  505-647-380, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , zadzwoń naskype, 

                                                                                                             użyj kontaktu gg

 

Służymy również poradami w zakresie procesu inwestycyjnego i konkretnych zagadnień geodezyjnych.

 
______________________________________________________________________________

 

GEODETA PRZY BUDOWIE DOMU JEDNORODZINNEGO I NIE TYLKO :

Etapy geodezyjnej obsługi budowy :

------------------------------------------------------------------

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

 

Do uzyskania pozwolenia na budowę niezbędny jest projekt zagospodarowania terenu, który sporządza się na mapie do celów projektowych.

 

Według obowiązujących przepisów zakres mapy powinien obejmować teren inwestycji wraz z 30m pasem okalającym. W niektórych przypadkach zakres ten ulega zwiększeniu, np. w przypadku projektu domu jednorodzinnego, gdy najbliższe media są zlokalizowane w znacznej odległości od planowanego miejsca budowy. Oprócz treści wymaganej przez przepisy, na mapie do celów projektowych powinny znaleźć się:

- opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania  przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,

- usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, stosownie do celu wykonywania pracy.

 

Czas realizacji zamówionej mapy do celów projektowych zależy od wielkości inwestycji. Mapa geodezyjna niewielkiego obszaru pod domek jednorodzinny waha się w granicach 4-6 tygodni. Znaczna część tego czasu przypada na czas oczekiwania na materiały bądź klauzule.

 

Etapy pracy:

 

  • zgłoszenie pracy w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Urząd ma 10 dni na wydanie dostępnych materiałów,
  • analiza materiałów,
  • wykonanie wywiadu terenowego i pomiaru aktualizacyjnego w terenie ,
  • opracowanie wyników pomiarów, wykonanie roboczej wersji mapy dla projektanta, skompletowanie operatu pomiarowego
  • złożenie dokumentacji w ODGIK. W tym wypadku urząd ma 6 dni roboczych na sprawdzenie opracowania i nadania klauzul na mapach.
  • przekazanie map zleceniodawcy w ustalonej ilości kopii.

 

------------------------------------------------------------------

WYZNECZENIE W TERENIE (TYCZENIE) URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH, NAZIEMNYCH I NADZIEMNYCH, BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH ORAZ MAŁEJ ARCHITEKTURY

 

Tyczenie jest jedną z podstawowych prac wykonywanych przez geodetów na samym początku budowy.

Obiekty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie.

 

Tyczenie odbywa się po wcześniejszym geodezyjnym opracowaniu projektu zagospodarowania terenu. Ma ono za zadanie wskazać położenie obiektu budowlanego w terenie w stosunku do granic nieruchomości lub innych obiektów.

Zależnie od stopnia skomplikowania budowli tyczenie odbywa się w jednym etapie lub wieloetapowo (każda kondygnacja oddzielnie).

 

W przypadku tyczenia budynku wyznaczeniu podlegają punkty główne obiektu z przeniesieniem na ławice osi budynku lub obrys ścian zewnętrznych wedle wskazań kierownika budowy.

Geodeta zakłada również reper roboczy, w odniesieniu do którego wyznaczany będzie poziom lub zaznacza na stałym elemencie zagospodarowania terenu punkt „zero” budowy.

 

W przypadku uzbrojenia terenu, wyznaczane w terenie są punkty główne i pośrednie.

Wyznaczone punkty stabilizuje się stosownie do sytuacji terenowej i uzgodnień z kierownikiem budowy.

Obiekty budowlane, dla których przewiduje się wieloetapowe tyczenie często wymagają założenia osnowy realizacyjnej o stosownej dokładności.

 

Po wykonaniu prac terenowych przekazujemy szkic tyczenia jako dowód realizacji zamówienia i dokonujemy wpisu do dziennika budowy.

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia tzw. prac przygotowawczych. Wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie jest jedną z prac przygotowawczych, dlatego wymagane jest zgłoszenie odpowiedniemu organowi co najmniej 7 dni wcześniej zamierzonego terminu rozpoczęcia robót budowlanych.

 

------------------------------------------------------------------

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

 

 

Inwentaryzację powykonawczą wykonuje się dla wszystkich obiektów, które wymagają pozwolenia na budowę. Właściwy organ może nałożyć obowiązek inwentaryzacji obiektów wymagających zgłoszenia.

Inwestor zgłasza obiekt gotowy do inwentaryzacji po ukończeniu budowy, a uzbrojenie podziemne przed jego zasypaniem.

Etapy pracy są podobne jak w przypadku sporządzania mapy do celów projektowych, podobny jest też czas realizacji zlecenia.

Sprawdza się również zgodność usytuowania obiektów z ustaleniami pozwolenia na budowę.

Mapa z inwentaryzacji powykonawczej jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Wymagają jej również instytucje branżowe w zakresie administrowanej przez nich infrastruktury.

Przy inwentaryzacji budynku dokonuje się również zmian w ewidencji gruntów i budynków.

 

 
___________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siedziba:

ul. Grunwaldzka 1/14

42-500 Będzin

tel. 501-305-001

robzag@interia.pl


Biuro:

ul. Kościuszki 74

42-500 Będzin


ul. Komora 3

41-260 Sławków

tel. 505-647-380

geo_art_geodezja@op.pl


 

 

Ulti Clocks content

Jakub Ziętek

Robert Zagała

gadu-gadu

Zadaj pytanie on-line

 

 

 

NASI PARTNERZY BIZNESOWI

nowy dom

Jakub Ziętek